IKKE ALLE MÅL MÅ VÆRE "MENINGSFULLE"

Det begynner å nærme seg tiden for nyttårsforsetter - tiden hvor vi skaper, tar fatt på og tilsynelatende feiler ni av ti forsett vi setter oss. Det er sannsynlig at du har hatt noen virkelig gode forsett, mål du ønsket å nå!

Vi lever i en kultur som jager etter mål og suksess

Busy street with lots of peopleSamfunnet rundt oss legger vekt på å sette mål - mål med hensyn til fitness, helse, diett, økonomi, karriere, akademiske prestasjoner, samt forhold og familie. Vi er omgitt av mennesker og av en kultur som understreker at det å sette mål en del av "å få til noe". Dette skyldes i stor grad at å sette mål har vært en svært viktig faktor for menneskehetens fremgang i årtusener. Selv om vi ikke alltid oppnår våre mål, er det en klar sammenheng mellom å sette mål og å oppnå ønsket resultat.1 Men kanskje føler du at alle dine beslutninger og mål bare er ord på et papir, vage fantasifulle drømmer eller pinlige mislykkede forsøk som hindrer deg i å prøve igjen. Kanskje du gjerne vil ha mål og interesser, men du føler deg for nummen til å tenke klart, for ikke å snakke om å finne den perfekte skriftlige formuleringen som beskriver målet du ønsker å nå.

Hvis du kan identifisere deg med hvor overveldende det er å sette et mål og prøve og nå det, er du ikke alene. Men jeg ønsker at du skal være ved godt mot, for det er mulig for deg å sette mål igjen. Si til deg selv: "Selv om dette vil kreve innsats og jeg føler at jeg mangler energien til det, er jeg i stand til å sette og oppfylle nye mål". Å si disse ordene høyt begynner å endre hjernens nevrale kretsløp og er et enkelt, men viktig skritt du må ta når du på ny begynner å arbeide for å sette deg mål igjen.

IDENTIFISER HVA SOM HINDRER DEG I Å SETTE MÅL

Hvis du sliter med å finne mål for livet ditt, anbefaler terapeut Christina Cecotto å identifisere hindringene som hindrer deg i å ha mål. Et hinder kan være dine negative tanker om livet på grunn av depresjon. Det kan også være at du er så perfeksjonistisk at du er redd for å ta en risiko av frykt for å ta feil valg. Hvis dette høres ut som noe du har slitt med, kan du skrive ned eller snakke med en pålitelig person om fordelene ved å ta risiko og hva du frykter for med å ikke ta det riktige valget.2

Woman climbing an obstacle

Når du er oppgitt, nedfor og deprimert, kan det være veldig vanskelig å delta i aktiviteter. Hvis du for øyeblikket ikke er i stand til å finne ut av hva dine interesser er,  kan du prøve så mange sunne aktiviteter eller nye opplevelser som mulig - dette i seg selv kan føre til nye mål og drømmer. Hvis det fortsatt er vanskelig å finne ut hva dine interesser er, så spør deg selv: "Hva er mine kamper og utfordringer?" (Alle kan identifisere disse ganske enkelt). Terapeut Silaine Marques bringer dette på banen når hun sier: "Et mål kan være så enkelt som å takle noen av disse utfordringene, et lite skritt om gangen. Det kan også deles inn i kategorier - forhold, vaner, økonomi, følelsesliv, åndelig liv, organisering, etc." 3

BEGYNN MED SMÅ MÅL OG GJØR SMÅ PRESTASJONER

Start med små mål. I stedet for å tenke "jeg må ut og trene i hele 60 minutter daglig", kan du fortelle deg selv at “jeg vil komme meg ut og gå i ti minutter." Ti minutters bevegelse er noe du kan oppnå, og det er ikke så overveldende som de 60 minuttene. Et annet eksempel: "Jeg kommer ut av sengen i dag i stedet for å ligge i sengen hele dagen." Å komme seg ut av sengen den ene dagen, kle på seg den andre dagen og ta seg en ti minutters gåtur i frisk luft den tredje dagen,  er en progresjon av små, men kraftfulle skritt - også kjent som mål!

Noen ganger føler vi at vi må oppnå store ting for å ha nådd et mål. Å gi oss selv bekreftelse for å ha nådd et lite mål er imidlertid avgjørende for vår suksess og selvtillit. Rådgiver Emily King understreker dette poenget: "Litt etter litt vil de små målene som nås føre til økt tillit, og hjelpe oss til å se mer mening med fremtiden." 4

SETT GRUNNLEGGENDE MÅL OG EN HANDLINGSPLAN

SMART goalsNår man setter nye mål er det ikke alltid at alt skjer på en gang.  Å bryte ned tankeprosessen i oppnåelige deler kan bidra til å bygge et mål midt i et vell av følelser, tanker og den negative selvsnakken om at jeg må “klare livet bedre” før jeg kan klare å nå mine mål.

Ta deg tid til å skrive ned målene dine, ikke bare tenk på dem. Evaluer så dine foreslåtte mål for å se om de er SMART-mål.  SMART-mål har følgende kjennetegn:

  • Specific - Spesifikt
  • Measurable - Målbart
  • Attainable - Oppnålig
  • Relevant - Relevant
  • Time-bound - Tidfestet

Jeg vet at denne prosessen kan virke overveldende, så vurder å bryte ned dine SMART-mål i små steg du kan klare å ta. En handlingsplan for å oppnå mål man har satt seg blir enda bedre hvis man har noen “undermål” som kan hjelpe henimot å nå det endelige målet.

IKKE ALLE MÅL MÅ VÆRE "MENINGSFULLE"

Woman watering a potted plantDette er definitivt i strid med vår kultur for å sette oss meningsfulle nyttårsforsett! Ekteskaps- og familieterapeut, Amanda Anguish, minnet meg om at når vi sliter med å finne meningsfulle mål for livet vårt, må vi slutte å lete etter noe “meningsfylt”. Amanda satt dette i perspektiv: "Noen ganger gir Gud oss ​​noe dagligdags og trivielt, noe vanskelig eller frustrerende, kjedelige eller 'meningsløst' for å trene oss til noe meningsfylt." Hun fortsetter med å si: "Å gjøre noe ... å ta fatt på det som ligger rett foran deg, er sannsynligvis det Gud vil at du skal gjøre akkurat nå. Så gjør det av hele ditt hjerte, sinn og sjel. David og Moses passet sauer, og Josef ventet på en ‘større’ mann og ble satt i fengsel før de fikk en mer ‘meningsfull’ oppgave. Din begrensede definisjon av hva meningsfylt er kan forhindre deg i virkelig å gjøre et meningsfylt arbeid.” 5 Å engasjere deg og ta ansvar rundt deg er en del av å finne meningen og formålet med livet ditt. Ikke begrens deg selv ved å tenke at å brette tøy eller ta barna med til positive aktiviteter ikke er en del av et meningsfylt liv. Det du tenker om de små tingene i livet spiller en rolle i forhold til trivsel og livsglede.

Når du sliter med følelsesmessige utfordringer, har du gjerne en tendens til å minimere prestasjonene dine.  Du kan bli fristet til å tro at hvis du ikke har en "super plan",  noe “superviktig” og “livsforvandlende” eller hvis du ikke bidrar i samfunnet så mye som du gjerne ønsker,  vil ikke målene dine være like gyldige eller viktige. Dette kan bli enda verre når du begynner å sammenligne deg med andre som tilsynelatende er mer vellykkede, intelligente, vakre osv. Så det er viktig å huske på at hver person er verdifull og unik og kan gi noe på sin måte som ingen andre kan.3

Artikkelen er brukt med tillatelse (noe forkortet og oversatt til norsk). Den er hentet fra Nedley Health Solutions blogg "Let's Talk Mental Health" og er skrevet av Cami Martin, MPH, Helse- og utdanningsdirektør for Nedley Health Solutions.

Abonner på bloggen

Anbefalt videre lesning

Vi kan også anbefale disse bloggene for videre lesning!

Referanser

1. Aghera A, Emery M, Bounds R, et al. A Randomized Trial of SMART Goal Enhanced Debriefing after Simulation to Promote Educational Actions. West J Emerg Med 2018;19:112–120. Available at: http://dx.doi.org/10.5811/westjem.2017.11.36524.

2. Cecotto, C. (2019, December 10). Phone interview.

3. Marques, S. (2019, December 19). Email interview.

4. King, E. (2019, December 10). Phone interview.

5. Anguish, A. (2019, December 10). Phone interview.

Legg igjen en kommentar