B12 vitamin: Er et ideelt kosthold tilstrekkelig for å unngå mangel?

Tanken om et naturlig kosthold, et kosthold vi er laget for som er perfekt uten kosttilskudd, er både veldig vanlig og svært inngrodd. Sterke kjøtt-forkjempere argumenterer ofte med at et kosthold hvor man trenger å ta tilskudd av B12 ikke kan være ideelt. Lignende tanker er også vanlige blant veganere i form av en motvilje hos noen mot piller og tilskudd. Man prøver heller å få i seg B12 på en naturlig måte. Hvorfor er det så stor motstand mot kosttilskudd fra begge sider? Og finnes det en “naturlig” diett som er ideell for oss?

Kan tilskudd og kosthold som krever tilskudd bli forkastet bare fordi de er unaturlige?

Man with vegetables gaffel med agurk

Først må vi anerkjenne den sterke appellen "tanken om det naturlige”. De fleste mennesker, inkludert meg selv, har hatt lignende tankemønstre. Jeg har mange ganger sagt: “Det er ikke naturlig å sitte stille hele dagen, vi er skapt til å bevege oss.” Hvis vi virkelig er skapt for noe, er det naturlig å tenke at det er det beste, og at å gjøre noe annet ville være dårligere. Så kjernen i argumentasjonen er ikke i seg selv feilaktig, den blir bare farlig når vi fornekter alle andre informasjonskilder og gjør det til en uforanderlig lov.  

Men livene våre er fulle av unaturlige ting...

Selv om vi alle har brukt argumentet om hva som er naturlig når det har passet oss og støttet opp om det vi mener, så overser vi det gjerne i mange andre sammenhenger. For meg gjenstår det fremdeles å møte et menneske som bare gjør det som er “naturlig” i alle ting. Å pusse tennene, bruke medisiner, biler, filtrert vann, elektrisk lys, briller, vekkeklokker og mange, mange andre ting kan ikke regnes som naturlige i denne sammenhengen. Vi har absolutt lov til å være skeptiske, og kanskje burde vi være det, men vi burde også være åpne for å endre tankegang hvis godt bevismateriale viser oss noe annet.

light bulbs blue bg

Ta for eksempel elektrisk lys. Hvis vi ikke har fakta som viser hvordan det virker inn på helsen, er det ikke ulogisk å være på vakt, men hvis gode fakta er tilgjengelig, burde vi ikke unngå å bruke det bare fordi det ikke er naturlig. Det viser seg at elektrisk lys, som mange andre “unaturlige” ting, både har fordeler og ulemper. Det er for det meste harmløst, men kan forstyrre søvnhormonene våre, spesielt  hvis vi utsettes for blått lys sent på dagen.1 Hvis vi anvender de beste data som er tilgjengelige, kan vi bedre veie for og imot uten å være blendet av ideologi. 

Prøv å være faktabasert

Det er viktig å være faktabasert. Noe av grunnen til at det er så vanskelig er fordi konseptet om hva som er naturlig og unaturlig sitter langt inne. Vi trenger å innse at de fleste av oss har lagt for stor vekt på hva som er naturlig. Bare se på merkingen av matvarer: “Bare naturlige ingredienser”. Det høres bra ut, ikke sant?

Blog Nurture email, images within the text body (425 × 250) (7)

Hvorfor er vi egentlig så tiltrukket av naturlige ting? Hvorfor høres det så bra ut, mens “unaturlig” høres dårlig ut? Når alt kommer til alt er det en mengde naturlige ting som er dårlige: Jordskjelv, parasitter, at de sterke dreper de svake, giftige planter… Tobakk er naturlig, men ikke akkurat sunt. Tanken om at naturlig betyr godt holder ikke mål. Bare se på det å utsette seg for sollys. Det er naturlig, det er viktig for produksjon av D-vitamin og har også andre helsefordeler - men ikke alt ved solen er bra. Den gjør også at huden og øynene eldes fortere og øker risikoen for hudkreft. 

Vi må tenke på nytt og innse at naturlig kan være giftig mens unaturlig kan være medisinen en syk person trenger eller brillene vi trenger når vi er nærsynte. Det er ikke alltid at det som er naturlig, er det optimale. Ofte er det umulig å leve helt naturlig. I beste fall skulle det naturlige være et startpunkt i forhold til hva som fungerer, ikke en endelig autoritet som ikke kan forbedres. Ideelt sett ønsker vi at våre beslutninger skal være faktabaserte, men før vi kikker nærmere på hva vitenskapen sier om B12-tilskudd, vil jeg bare peke på hvor ironisk det er å nekte B12-tilskudd. 

Ironien i å nekte å ta B12-tilskudd

Det ironiske i den vanlige menneskelige tanken om at “naturlig er godt, unaturlig er dårlig” er at vi bruker teorien når den passer oss, men ignorerer den helt når det gjelder unaturlige ting vi liker. Men når man nekter å bruke B12-tilskudd fordi det ikke er naturlig, når ironien nye høyder. Dette fordi grunnen til at vi trenger B12-tilskudd nettopp kan være at vi har akseptert og lever i et unaturlig samfunn. 

Blog Nurture email, images within the text body (425 × 250) (8)

B12 produseres kun ved hjelp av bakterier. Dette betyr at forskjellige hygiene-relaterte ting kan ha innflytelse på hvor mye B12 vi får i oss. Visste du for eksempel at naturlig vann i bekker og innsjøer inneholder noe B12, men fordi vi renser drikkevannet vårt av hygieniske grunner, forsvinner det?2 Så når vi aksepterer forskjellige “unaturlige” ting som for eksempel renset vann, rene hus med moderne toaletter, grønnsaker som er grundig vasket og så videre, så er dette med til å skape behovet for unaturlig tilskudd av B12. 

Problemet med B12 behøver ikke å være at plantebaserte kosthold er fundamentalt unaturlige, men heller unaturlige ting i det moderne liv. Her snakker vi spesielt om hygiene, men det kan også være andre elementer inne i bildet. Jeg vil ikke bruke mye tid på dette spørsmålet da det er sekundært i forhold til mitt hovedspørsmål omkring hva som faktisk er best, basert på gode data. Det er et komplekst og nyansert tema og mange elementer er bare teorier som ennå ikke er fullt ut kjent. Men her kommer noen data som peker mot at B12-temaet handler om mer enn bare å inkludere animalske produkter i kosten. 

Lavt inntak, men fremdeles ikke B12-mangel

For det første: Selv om vegetarianere og veganere generelt3 har mindre B12 i dagens samfunn, er det også et faktum at mange altetende også har B12-mangel.4 Det er det første hintet i retning av at det ikke bare handler om å få i seg animalsk mat. En studie fra 1960 som fulgte iranske landsbyboere som bare brukte melkeprodukter en gang i uken og kjøtt en gang i måneden, viste at de fremdeles hadde normale B12-verdier.5 Denne mengden av animalske produkter skulle ikke være nok. Dette fikk forskerne til å spekulere i om det kunne være andre årsaker. Kanskje kunne det henge sammen med det lave inntaket av protein som tillater B12 å bevege seg lenger opp i tarmsystemet, hvor det kan bli absorbert. Kanskje kunne det være fordi de levde sammen med dyrene på gårdene sine og, for å si det rett ut, hadde dårlig hygiene. 

3-Nov-04-2022-09-58-23-5864-AMHøyt inntak, men fremdeles B12-mangel

Se dette i kontrast til at nesten 40% av altetende i det moderne, kjøttelskende landet USA har for lave verdier av B12.4 Amerikanere får faktisk det meste av sitt B12 fra B12 beriket mat slik som frokostprodukter - tilsatt unaturlig B12!6 Når amerikanere kan ha så lave B12-verdier på tross av sitt høye inntak av kjøtt i tillegg til B12-berikede produkter, viser det at inntaket av B12 ikke er hele problemstillingen. Lignende data fra Nederland viste at et moderat inntak av animalske produkter ikke var nok til å gjenopprette B12-verdier i over ⅕ hos barn.7

Ga det samme kostholdet ulikt resultat i forskjellige land?

Blog Nurture email, images within the text body (425 × 250) (9)

Hvor mye animalske produkter vi spiser varierer også mye både i forhold til geografi og over tid, og det ser ikke ut til at B12-mangel avhenger utelukkende av hvor mye animalsk mat man inntar. I Norge har vi nesten doblet vårt inntak av kjøtt fra 1961 til 2002, fra 38 kg til rundt 62 kilo per år, per person.8 India gir oss også interessante data. Moderne indere spiser fremdeles i gjennomsnitt 5 kg kjøtt per år. Man har funnet at indiske vegetarianere som har immigrert til England ofte har B12-mangel, selv om de spiser det samme som indere i India.9 Så mangelen er i dette tilfellet forårsaket av noe annet enn kosthold. Andre data fra India har også vist en forskjell under forskjellige leveforhold der. Folk som levde i fattige slumområder, hadde faktisk bedre B12-verdier enn rike indere.10

Hva er viktigst? Et naturlig kosthold eller et sunt kosthold?

4-Nov-02-2022-12-55-12-8784-PMFor å gi en oppsummering: Problemet med B12 synes å være mer komplekst enn bare spørsmålet omkring animalske produkter i kostholdet. I stedet for å spørre om hvilket kosthold som er mest naturlig, er det ikke bedre å spørre hvilket som er best for deg? Vi lever i et unaturlig samfunn, så kan vi virkelig ikke akseptere å ta et unaturlig tilskudd hvis fakta viser oss at det er trygt og effektivt? For en mer omfattende titt på sunn mat, sjekk ut denne ressurssiden, se på vår blogg, eller abonner nedenfor.

 

Abonner på bloggen

 

Anbefalt videre lesning

Vi kan også anbefale disse bloggene for videre lesning!

Referanser

 1. Shechter A, Quispe KA, Mizhquiri Barbecho JS, et al. Interventions to reduce short-wavelength (“blue”) light exposure at night and their effects on sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Adv 2020;1. Available at: https://academic.oup.com/sleepadvances/article/1/1/zpaa002/5851240
 2. Kurata A, Kadota H. Annual changes of vitamin B1, biotin and vitamin B12 in water in Lake Biwa. J Nutr Sci Vitaminol 1981;27:301–309. Available at: http://dx.doi.org/10.3177/jnsv.27.301
 3. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, et al. How prevalent is vitamin B12 deficiency among vegetarians? Nutr Rev 2013;71:110–117. Available at: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article-abstract/71/2/110/1940320
 4. Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, et al. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr 2000;71:514–522. Available at: http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/71.2.514
 5. Halsted JA, CarrollL J, Dehghani A, et al. Serum vitamin B12 concentration in dietary deficiency. Am J Clin Nutr 1960;8:374–376. Available at: http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/8.3.374
 6. Sharma S, Sheehy T, Kolonel LN. Contribution of meat to vitamin B₁₂, iron and zinc intakes in five ethnic groups in the USA: implications for developing food-based dietary guidelines. J Hum Nutr Diet 2013;26:156–168. Available at: http://dx.doi.org/10.1111/jhn.12035
 7. van Dusseldorp M, Schneede J, Refsum H, et al. Risk of persistent cobalamin deficiency in adolescents fed a macrobiotic diet in early life. Am J Clin Nutr 1999;69:664–671. Available at: http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/69.4.664
 8. Anon. Meat consumption per capita. The Guardian 2009. Available at: http://www.theguardian.com/environment/datablog/2009/sep/02/meat-consumption-per-capita-climate-change
 9. Albert MJ, Mathan VI, Baker SJ. Vitamin B12 synthesis by human small intestinal bacteria. Nature 1980;283:781–782. Available at: http://dx.doi.org/10.1038/283781a0
 10. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen A-L, et al. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers 2017;3:17040. Available at: http://dx.doi.org/10.1038/nrdp.2017.40

Legg igjen en kommentar