Er vektnedgang eneste vei ut av diabetes type 2?

Hvorfor får vi diabetes type 2? Er det mulig å reversere? Jeg har sett flere påstander fra eksperter om at det hovedsakelig er et spørsmål om en "personlig fett-terskel", og at reversering av diabetes type 2 først og fremst kun handler om å gå ned i vekt. Hvor effektivt er fett-tap for å reversere diabetes type 2, og er det egentlig det eneste som betyr noe?

Hvor effektivt er vekttap mot diabetes type 2?

Året var 1870 og byen Paris var under beleiring i den fransk-prøyssiske krigen.1,2 På grunn av dette ble det matmangel, noe som førte til et interessant resultat. Claude Bouchardet observerte at glukose forsvant fra pasientenes urin, og dette er den første registrerte observasjonen av effekten vekttap har på diabetes type 2. Siden den gang har effekten av vekttap vært svært godt dokumentert. Ta for eksempel denne studien fra 2018 hvor personer med diabetes type 2 ble satt på en diett for å oppnå vekttap.3 Resultatene kan du se i grafen på bildet. 

 Grafen viser at hvis man ikke oppnådde noe vekttap, var det null prosent sjanse for remisjon av diabetesen. Derimot øker sannsynligheten for å bli bedre i forhold til hvor mye vekt man går ned. Hvis man tok av 15 kilo eller mer, oppnådde man hele 86 % remisjon. Remisjon betyr at deres langtidsblodsukker målt ved HbA1c hadde blitt like bra som hos friske folk uten diabetes og dette uten bruk av medisiner! Noen viktige ting å merke seg om studiet: deltakerne hadde hatt diabetes i 6 år eller mindre, noe som er viktig ettersom det blir vanskeligere å få tilbake funksjonen i betacellene i bukspyttkjertelen jo lengre man har hatt diabetes, Dermed er lengden man har hatt diabetes også veldig viktig for remisjon. Viser dette helt klart at det bare er vekttap betyr noe? Dietten de brukte for å gå ned i vekt var en gitt diett med shakes og suppe, så alle spiste akkurat det samme. I tillegg ble de spesifikt instruert om å ikke forandre noe på treningen de utførte. Dette er både en stor styrke og svakhet ved studien. Det er flott fordi man kan isolere effekten av vekttap fra andre effekter, siden alle spiste likt og trente likt. Samtidig betyr det at denne studien ikke er rustet til å si om ulike dietter kunne ha oppnådd forbedringer selv uten vekttap. Den kan bare si at denne spesifikke dietten av shakes og supper som ble gitt ikke kunne oppnå remisjon uten vekttap.

Den "personlige fett-terskelen"

Denne og andre studier har vist at vekttap virkelig er et veldig kraftig verktøy som kan forbedre og til og med reversere diabetes type 2.4 Dette har ført til at folk trekker konklusjoner om at det finnes en "personlig fett-terskel", at hvis vi er over en viss terskel risikerer vi å få diabetes, og for å få remisjon fra diabetes må vi komme under denne terkelen igjen.5 Merk deg at terskelen er personlig, noe som betyr at den er ganske individuell, og noen mennesker kan være ganske tynne og fortsatt trenge å gå ned i vekt for å komme under terskelen igjen. Dette reiser spørsmålet; handler diabetes type 2 kun om denne terskelen, og at effekten som ulike dietter kan gi derfor kun ligger i deres evne til å gi og opprettholde vekttap? Det er noen få eksperter som hevder at vekttap og trening er de to eneste virkelig viktige faktorene. Nicola Guess, en ledende forsker sier at vekttap og fysisk trening "slakter" alt annet når det kommer til diabetes type 2.6 Hun mener også at vekttap kan oppnås på "en million forskjellige måter". Disse tingene ser ut til å antyde at når det kommer til hva vi spiser, har det ikke noe å si, bare spis hva som helst! Dermed handler det kun om hvor mye vi spiser og ikke hva vi spiser.

Hva vi spiser betyr noe, ikke bare hvor mye

Før vi prøver å grave i det intrikate og vanskelige spørsmålet om kostholdet har noen innvirkning i tillegg til dets effekt på vekttap, vil jeg påpeke at det viktigste ikke er hvorfor noe fungerer, men AT det fungerer. Vi bør ikke glemme at hva vi spiser spiller en stor rolle, ikke bare mengden og om vi går ned i vekt. Ta for eksempel resultatene fra disse 13 pasientene med diabetes type 2 som ble satt på en diett med fokus på mat av ekstremt høy kvalitet og fulgt i gjennomsnitt i 7 måneder.7 Foreløpig er det ikke viktig å vite nøyaktig hva dietten inneholdt, bare at store forbedringer KAN oppnås gjennom kostholdet hvis vi er villige til å gjøre store endringer. Diagrammene du ser viser hvordan ulike helseparametere ble forbedret for hver av de 13 pasientene i løpet av månedene de ble fulgt. 

 Deres HbA1c falt drastisk fra et gjennomsnitt på 8,2 % til 5,8 %. De gikk ned i snitt 21 kilo. Gjennomsnittlig antall legemidler hver pasient måtte ta gikk ned fra 4,3 til 1,4. De to nederste diagrammene viser hvordan blodtrykket og triglyseridene deres falt. Vi har mye mer makt i egne hender enn mange tror.

Dette støttes av befolkningsstudier, som viser en mye lavere forekomst av diabetes ved sunnere spisemønstre, spesielt ved høyere inntak av plantebasert mat. “Adventist 2-studien” viser for eksempel en trinnvis risikoreduksjon for å få diabetes i forhold til økt inntak av plantebasert mat, med en total reduksjon på 62 % mindre forekomst av diabetes blant de som spiser fullstendig plantebasert sammenlignet med de som spiser et altetende kosthold.8 Man kom frem til denne risikoreduksjonen etter å ha justert for mange ting som alder, BMI, etnisitet, utdanningsnivå, søvn, alkohol, fysisk aktivitet og sigarettrøyking. Dermed ser vi at hva vi spiser spiller en stor rolle, ikke bare hvor mye vi spiser av det.

En dypere titt på spørsmål rundt hva vi spiser

Hvorfor spiller det noen rolle hva vi spiser? Jeg vil hevde at det er tre hovedgrunner til at det er feil å sette til side matkvalitet og kun fokusere på matkvantitet og vekttap for mennesker med diabetes type 2. Mest tid vil bli brukt på den tredje årsaken, siden det er vårt hovedfokus, men også fordi de to andre er litt lettere å svare på. Merk deg at disse spørsmålene kun handler om diabetes og kosthold, det finnes også andre viktige faktorer som søvn og trening, men dette er separate spørsmål. Sjekk ut bloggen vår, Trening og hvordan blodsukkeret styrer humøret, vekten og helsen, for informasjon om hvordan trening kan hjelpe diabetikere.

De tre grunnene til at matkvalitet fortsatt er viktig:

1. Hva vi spiser påvirker andre sider ved helse som er svært viktige for mennesker med diabetes type 2. Diabetikere har for eksempel større sannsynlighet for å få hjertesykdom, så dietter som kan bidra til å senke LDL, blodtrykk og betennelse er svært relevante selv om de ikke spesifikt hjelper med glykemisk kontroll og remisjon av diabetes.

2. Det vi spiser kan gjøre vekttap mye enklere og mer bærekraftig, selv om du kan oppnå vekttap på stort sett alle dietter hvis man begrenser kaloriene nok.

3. Hvis man spiser visse spesifikke matvarer kan det bidra til å forbedre diabetes type 2 uavhengig av vekttap, selv om vekttap virker som den sterkeste individuelle faktoren for remisjon av diabetes.

1) Hva en spiser påvirker andre sider ved helse når man har diabetes type 2

Selv om det mennesker med diabetes type 2 spiste ikke kunne påvirke diabetes i seg selv, og til tross for at det ikke kunne gjøre vekttap enklere eller mer bærekraftig, er det fortsatt en tredje grunn disse bør ha for å velge hva man spiser med omhu. Mennesker med diabetes type 2 har økt risiko for en rekke andre sykdommer og komplikasjoner, hvor hjerte- og karsykdommer er en av dem. Og det er godt etablert at kosthold spiller en stor rolle ved hjertesykdom. Sammenlignet med standard-dietter viser det seg at flere dietter av høyere kvalitet leder til mindre sykdom. Dietter av høy kvalitet som middelhavs- og plantebaserte dietter gir også bedre evne til å forbedre risikofaktorer som LDL-kolesterol.9,10 

2) Det vi spiser kan gjøre det enklere å gå ned i vekt

Selv om det er mulig å gå ned i vekt ved å spise hvilken som helst diett bare man kutter nok kalorier, er det fortsatt noen dietter som gjør det enklere eller vanskeligere både å oppnå og opprettholde ønsket vekt. Siden vi promoterer et plantebasert kosthold på Fredheim vil jeg ta det som et eksempel. Ikke alle plantebaserte produkter er gunstige for å gå ned i vekt, men i det store og hele viser befolkningsstudier at jo mer plantebasert du spiser, dess lavere viser kroppsvekten og BMI seg å være.11 Det er flere aspekter ved planter som forklarer dette, inkludert redusert kaloritetthet, forbedret tarmflora og økt insulinfølsomhet.12 Noen av de største endringene vi vekt som noen gang er oppnådd i studier har blitt gjort på plantebaserte dietter. Og viktigst av alt, i mange av disse studiene med stor vektnedgang er det ingen begrensning på hvor mye de kunne spise. Vekttapet er naturlig og derfor mye lettere å opprettholde så lenge de fortsetter å spise den samme maten. Det er ikke gøy å gå rundt å være sulten hele tiden. Derfor er dietter som kan hjelpe folk å gå ned og opprettholde en lavere vekt også bedre til naturlig å avhjelpe blodsukkerkontroll.

3) Det vi spiser kan påvirke diabetes type 2 uavhengig av vektnedgang

Nå vet vi at noen typer dietter kan gjøre det enklere å holde på en passende kroppsvekten. Noen dietter har derfor naturlig nok en stor fordel når det kommer til risiko for å få diabetes. For eksempel viste “Adventist 2-studien” vi så på tidligere en trinnvis reduksjon i risikoen for å få diabetes type 2 i sammenheng med hvor mye plantebasert folk spiste, jo mer dess bedre.11 Samtidig var det en tilsvarende trinnvis reduksjon i kroppsvekt. Kan dermed alle fordelene for diabetes type 2 tilskrives dietter av høyere kvalitet fordi de gir vekttap, eller er det også en effekt uavhengig av vektnedgang?

Spørsmålet er ganske komplisert. For det første siden det er forskjell på hva folk snakker om og hvordan de definerer hva som hjelper diabetes. For eksempel er det forskjell på å forebygge diabetes type 2 og få den til å gå i remisjon når du allerede har den. Mat som bidrar til å senke blodsukkeret kan derfor likevel per definisjon ikke være til noen hjelp hvis det ikke også fører til strengt definert remisjon. For det andre er spørsmålet komplisert fordi det er så mange faktorer. Dette fører til at studier lett kan peke i forskjellige retninger og tilsynelatende si forskjellige ting. For eksempel viste en studie der de sammenlignet to dietter for diabetikere at en mer plantebasert gjorde det bedre, men når du justerte for vekttap så de like ut.13 De var følgelig bare så gode som vekttapet de oppnådde, men studien sammenlignet to relativt gode dietter, den ene dietten var tross alt den som ble anbefalt av American Diabetic Association, så kanskje det fortsatt kan være forskjell på diettene uavhengig av vekttap. I “Adventist 2-studien” vi har nevnt, ser det ut til å være en effekt av et mer plantebasert kosthold selv etter justering for BMI.11. Samtidig må vi huske at dette er en befolkningsstudie, og man bør alltid være forsiktig med å trekke konklusjoner fra slike. En gammel, men interessant intervensjonsstudie på et plantebasert kosthold fikk faktisk diabetikere til å spise så mye mat at vekten ikke ble forandret.14 Denne studien viste at selv uten vekttap, og etter bare kort tid, kunne de redusere medisinene mye. Dette er også noe vi ser ganske ofte på Fredheim. Diabetes type 2 er en sykdom hvor vi kan se både store og raske forbedringer, før noen betydningsfull vektnedgang har rukket å inntreffe.

Spørsmålet er definitivt komplisert. Når vi sammenligner hele dietter, endres så mye på en gang. Derfor kan studier på individuelle matvarer bli bedre og gi sikrere svar. Krydder og ekstrakter fra planter har også den ekstra fordelen at de er små og konsentrert nok til at vi kan putte dem i piller. På den måten kan de sammenlignes med placebo i dobbeltblinde studier. Slike studier har for eksempel vist blodsukkersenkende effekter av både ingefær og blåbær.15,16 De er vanligvis ferdig med å gi testpersonene enten en pille som inneholder planteforbindelsen eller en placebo-pille, så gir du dem en fast mengde sukkervann eller hvitt brød, og måler blodsukkerresponsen.

Mange medisinske legemidler har faktisk opprinnelse fra planter, for eksempel aspirin.17 Og det er en økende interesse i det vitenskapelige miljøet for å bruke forbindelser i planter for deres medikamentlignende egenskaper. Nå er det ganske mange planter som har blitt identifisert til å ha en positiv effekt på blodsukkeret, her kommer en liten listet: ingefær, blåbær, gurkemeie, grønn te, kanel og lin.17,18 

 Anmeldelser er vitenskapelige artikler der forskerne ser på alle tilgjengelige bevis i andre studier for å prøve å finne et svar. To anmeldelser fra 2022 prøvde å svare på vårt spesifikke spørsmål - kan dietter påvirke blodsukkeret og remisjon av diabetes type 2 selv uten vekttap?19,20 Begge konkluderer med at hovedeffekten av kosthold kommer gjennom vekttap, men begge er også enige om at kosthold kan ha effekter uavhengig av vekttap. Noen ting som kan hjelpe er fiber, protein, ketoner og visse plantebaserte forbindelser. Noen ting som kan gjøre ting verre er hemjern i kjøtt, mettet fett, og nitritter og nitrater i bearbeidet kjøtt. Plantebasert mat har en tendens til å falle på den mer positive siden, så kjøtt og animalske produkter er generelt litt dårligere. En av de to vurderingene konkluderer med at effektene er additive.20 Så selv om de individuelle effektene er ganske små, kan det utgjøre en mye større forskjell hvis du gjør mange ting riktig og unngår de dårlige tingene. 

Ta ansvar for din egen skjebne

Et inspirerende eksempel på dette er historien om en australsk forretningsmann dokumentert i en vitenskapelig saksrapport.21 Ved en alder av 45 år, i april 2012, fant man ut at han hadde diabetes type 2 med en HbA1c på 9,7 %. Han hadde et sterkt ønske om å bli frisk og begynte umiddelbart å søke etter all informasjon han kunne få som kunne hjelpe ham. Informasjon om kosthold, trening, medisiner og alternative behandlingsformer. Han målte blodsukkeret 3-5 ganger om dagen og flere ganger etter hvert måltid slik at han kunne se effekten av det han spiste. Han identifiserte ting i kostholdet som hjalp, og brukte dette til å gradvis forbedre måltidene sine. For eksempel hjalp søtpotet, bokhvete og visse krydder, mens sukker, poteter og hvete forverret blodsukkeret. Inspirert av dette laget han en database med positive, nøytrale og negative ingredienser. Han trente også 30-60 minutter per dag. Etter bare 4 uker sluttet han å ta medisinen, 3 måneder etter at han fikk diagnosen var HbA1c 6,4 %, og etter 10 måneder var det 5,9 %. Hver lille kostholdsendring han gjorde hadde sannsynligvis relativt små effekter, men sammen hadde de en stor effekt. Den essensielle lærdommen fra denne historien er ikke først og fremst i detaljene om hva han gjorde, men erkjennelsen av hva vi kan gjøre hvis vi virkelig legger alt inn i det. Vi har mye makt i egne hender.

Sammendrag

 1. Ja - diettenes største effekt på diabetes er gjennom vekttap, men det er også andre ting i kostholdet vårt som kan legges sammen for å utgjøre en ganske stor forskjell uavhengig av vekttap.
 2. Og – noen dietter kan gjøre vekttap lettere å oppnå og vedlikeholde.
 3. Og – noen dietter beskytter også mot andre sykdommer og komplikasjoner som diabetikere har større risiko for å få.

Kostholdsfaktorer som kan påvirke diabetes type 2:

Positivt: fiber, protein, ketoner, mange krydder som gurkemeie, ingefær og kanel, og et mangfoldig utvalg av sunne planter som blåbær, grønn te, linfrø og bønner

Negativt: hem-jern, mettet fett, nitritter og nitrater i bearbeidet kjøtt, dårlige karbohydrater

Sjekk ut andre emner om kosthold i vår veiledning om sunn mat og i bloggen vår kan du selvfølgelig finne mye interessant å lese. Hvis du ønsker å abonnere på bloggen trykk på feltet  under.

Abonner på bloggen

 

Anbefalt videre lesning 

Vi kan også anbefale disse bloggene for videre lesning!

Referanser

 1. Steven S, Lim EL, Taylor R. Dietary reversal of Type 2 diabetes motivated by research knowledge. Diabet Med 2010;27:724–725. Available at: http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-5491.2010.02992.x
 2. Wikipedia contributors. Siege of Paris (1870–1871). Wikipedia, The Free Encyclopedia 2023. Available at: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Siege_of_Paris_(1870%E2%80%931871)&oldid=1134748035
 3. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018;391:541–551. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33102-1
 4. Magkos F, Hjorth MF, Astrup A. Diet and exercise in the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus. Nat Rev Endocrinol 2020;16:545–555. Available at: http://dx.doi.org/10.1038/s41574-020-0381-5
 5. Taylor R, Holman RR. Normal weight individuals who develop type 2 diabetes: the personal fat threshold. Clin Sci 2015;128:405–410. Available at: http://dx.doi.org/10.1042/CS20140553
 6. Simple! NM. Best Diet(s) for Type 2 Diabetes | Dr. Nicola Guess. 2023. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=gdWe87YfFFc 
 7. Dunaief DM, Fuhrman J, Dunaief JL, Ying G. Glycemic and cardiovascular parameters improved in type 2 diabetes with the high nutrient density (HND) diet. Open J Prev Med 2012;02:364–371. Available at: https://www.scirp.org/html/16-1340114_21562.htm
 8. Tonstad S, Stewart K, Oda K, et al. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2013;23:292–299. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2011.07.004
 9. Becerra-Tomás N, Blanco Mejía S, Viguiliouk E, et al. Mediterranean diet, cardiovascular disease and mortality in diabetes: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies and randomized clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr 2020;60:1207–1227. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2019.1565281
 10. Toumpanakis A, Turnbull T, Alba-Barba I. Effectiveness of plant-based diets in promoting well-being in the management of type 2 diabetes: a systematic review. BMJ Open Diabetes Res Care 2018;6:e000534. Available at: http://dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2018-000534
 11. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:791–796. Available at: http://dx.doi.org/10.2337/dc08-1886
 12. Najjar RS, Feresin RG. Plant-Based Diets in the Reduction of Body Fat: Physiological Effects and Biochemical Insights. Nutrients 2019;11. Available at: http://dx.doi.org/10.3390/nu11112712
 13. Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJA, et al. A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care 2006;29:1777–1783. Available at: http://dx.doi.org/10.2337/dc06-0606
 14. Anderson JW, Ward K. High-carbohydrate, high-fiber diets for insulin-treated men with diabetes mellitus. Am J Clin Nutr 1979;32:2312–2321. Available at: http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/32.11.2312
 15. Hoggard N, Cruickshank M, Moar K-M, et al. A single supplement of a standardised bilberry (Vaccinium myrtillus L.) extract (36 % wet weight anthocyanins) modifies glycaemic response in individuals with type 2 diabetes controlled by diet and lifestyle. J Nutr Sci 2013;2:e22. Available at: http://dx.doi.org/10.1017/jns.2013.16
 16. Daily JW, Yang M, Kim DS, Park S. Efficacy of ginger for treating Type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Journal of Ethnic Foods 2015;2:36–43. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352618115000086
 17. Fernandes I, Oliveira J, Pinho A, Carvalho E. The Role of Nutraceutical Containing Polyphenols in Diabetes Prevention. Metabolites 2022;12. Available at: http://dx.doi.org/10.3390/metabo12020184
 18. Lu T, Sheng H, Wu J, et al. Cinnamon extract improves fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin level in Chinese patients with type 2 diabetes. Nutr Res 2012;32:408–412. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2012.05.003
 19. Garbutt J, England C, Jones AG, et al. Is glycaemic control associated with dietary patterns independent of weight change in people newly diagnosed with type 2 diabetes? Prospective analysis of the Early-ACTivity-In-Diabetes trial. BMC Med 2022;20:161. Available at: http://dx.doi.org/10.1186/s12916-022-02358-5
 20. Guess ND. Could Dietary Modification Independent of Energy Balance Influence the Underlying Pathophysiology of Type 2 Diabetes? Implications for Type 2 Diabetes Remission. Diabetes Ther 2022;13:603–617. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s13300-022-01220-4
 21. Liebhauser M, Ofner M, Mittermayer F. Successful Management of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention: A Case Report. Int J Vitam Nutr Res 2014;84:133–139. Available at: http://dx.doi.org/10.1024/0300-9831/a000200

Legg igjen en kommentar